The 7th International Conference
«Potatoes & Vegetables of Ukraine-2015»


February 27, 2015,

KyivExpoPlaza, 2-b,

Salyutnaya St, Kiev, Ukraine

Netherlands
1 Ortwin Dijkstra
2 Willem Nammensma
Ukraine
3 Adama Ukraine
4 Adelaida
5 "Agharnyi Tyzhden. Ukraine" Magazine
6 AGP Media, Plantator Magazine
7 Agravery
8 Agrico Ukraine
9 Agrolines
10 Agro LV Limited
11 Agro-Oven
12 AgroPartner. Ukraine Newspaper
13 Agro-Siver
14 Agrosvit IT
15 Aleksandr A. Sinenko
16 Association of Wholesale Markets of Ukraine
17 A.S. Zubov
18 ATB-Market
19 Barkom
20 Biznes-Dosye
21 BRUTTO Magazine
22 Chernigovelitkartofel
23 Desna
24 Dzvony
25 Fresh Engineering Group
26 Fresh Trading
27 Fruit-Inform
28 Green Team
29 Gruntoznavets Farm
30 Impak
31 Kalinovka Trading House
32 KOMPASS Ukraine
33 Marko Pack
34 Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
35 Mizol
36 N.I. Ratushenko
37 Ovoschi i Frukty Magazine
38 Plato
39 Polissya Potato Company
40 SNE Ukraine
41 Syngenta
42 S.Yu. Grib
43 Tolsma Ukraine
44 Triumf Agro
45 Ukrainian Association of Potato Producers
46 Univest Media / Ovoschevodstvo Magazine
47 Veles-Azov
48 Volya
49 VR Agrosolutions
50 Yugagrofors
51 Zabarovskoye